راه هایی برای کسب موفقیت
تیر ۲۰, ۱۳۹۶
اصطلاحات زمان
اصطلاحات آموزشی مربوط به زمان در انگلیسی
تیر ۲۴, ۱۳۹۶

آموزش اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

۱.This is the limit
دیگر شورش در آمده

۲.Don’t count on your chickens before they are hatched…اول چاه رو بکن بعدا منارو بدزد…

۳.As a matter of fact…

To tell you truth…راستش رو بخوای…

۴.Rome was not built in a day
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

۵.Clothes do not make the man
معادل بسیار زیبای مناسب با این ضرب المثل…
تن آدمی شریف است به جان آدمیت…..نه همان لباس زیباست نشان آدمیت

۶.Don’t get my monkey up
روی سگ منو بالا نیار

۷.No overtaking
سبقت ممنوع

۸.The grass is always greener on the other side of the fenceمرغ همسایه غازه!

۹.When the hell’s frozen over
وقت گل نی

۱۰.Teacher’s petنورچشمی معلم

۱۱.He came running
با کله آمد

۱۲.Enough is enough
بس کن دیگه

۱۳.You have my wordمن بهت قول میدم

۱۴.Don’t get fresh with me
پررویی نکن!

۱۵.I’m tied up
دستم بند است

۱۶.He is a fair-weather friend

رفیق نیمه راهه

۱۷.It’s none of your business/Mind your own business
به تو هیچ ربطی نداره!

۱۸.It’s no use trying to talk to him

صحبت کردن با اون فایده ای نداره

۱۹.Killing/wasting time

وقت کشی

۲۰.It’s as good as a chocolate teapot

به درد هیچ کاری نمی خوره

۲۱.How on earth

آخر چطور

۲۲.I got cold feet
دستپاچه شدم

۲۳.Sell short‌
دست کم گرفتن
مثلا وقتی می گیم فلانی رو دست کم نگیر.

۲۴.Live and let live
زندگی خودتو بکن

۲۵.Make up one’s mind
(to decide between alternatives)
تصمیم گیری کردن

۲۶.Step on itگاز بده (تند برو)

۲۷.It’s my treat

نوبت منه (که حساب کنم)

۲۸.Sour grapes
پیف پیف گربه, پیرزن و درخت آلو (اظهار بی رغبتی به آنچه که دست نیافتنی است)

۲۹.Make a big deal about something از کاه کوه ساختن

۳۰.I felt like a foolسنگ رو یخ شدم

 

چه رنگی میخواهید؟        ?What color  do you want

این یکی را میخواهم                           I like this on

من آن یکی را ترجیح میدهم           I prefer that one

من این رنگ را دوست ندارم    I don’t like this color

آیا چیز بهتری دارید؟      ?Have you anything better

آیا رنگ دیگری از همین دارید؟ ?Do you have one  in a different color

میخواهم آن یکی را ببینم                  I’d like another

چه اندازه ای؟                                   ?What size

آیا بزرگتر/ کوچکتر دارید؟      ?Have you a larger one/smaller one

اندازه یقه من … است       … My collar measurement is

دور کمر من… است       …  My waist measurement is

از جنس چیست؟                ? What’s  it made of

 

 

 

✅At your earliest convenience
⏮در اولین فرصت

✅Time and again
⏮چندین بار…بارها

✅Every other day
⏮یک روز در میان

✅Time presses
⏮وقت تنگ است

✅Spare time
⏮وقت آزاد…اوقات فراغت

✅Time is up
⏮وقت تمام است

✅In the nick of time
⏮سر بزنگاه

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *