اصطلاحات زمان
اصطلاحات آموزشی مربوط به زمان در انگلیسی
تیر ۲۴, ۱۳۹۶
در مورد استرس شغلی و کنترل آن بدانید
مرداد ۷, ۱۳۹۶

تطبیق معماری محصول با طراحی زنجیره تامین

زنجیره تامین

فهرست مطالب زنجیره تامین

 • مقدمه
 • مسئله و هدف
 • کارهای قبلی
 • فرآیند تطبیق معماری محصول با طراحی زنجیره تامین
 • مرحله اول: انتخاب معماری و زنجیره تامین مربوطه
 • مرحله دوم: ارزیابی تامین کنندگان
 • مرحله سوم: تطبیق معماری محصول با پیکربندی زنجیره تامین
 • مدل برنامه ریزی هدف
 • مطالعه موردی
 • نتایج و ارزیابی آنها
 • نتیجه گیری
 • کارهای آتی
 • مراجع

 

 • جهانی شدن و افزایش تقاضای مشتری برای انواع مختلف محصول، باعث حرکت شرکت ها از تولید انبوه به سمت تولید سفارشی شده است.
 • برای رسیدن به چابکی و انعطاف لازم برای تولید سفارشی و جوابگویی به تغییر نیاز مشتری: نیاز به بهبود و تطبیق فرآیند طراحی و ایجاد محصول
 • معماری محصول معمولا در اولین گام های ایجاد محصول تعیین می شود
 • بر اساس معماری انتخابی، طراحی محصول، فرآیند تولید، و نهایتا پیکربندی زنجیره متاثر می شوند. تصمیماتی نظیر: زمان تحویل، زمان تحویل به بازار، انتخاب تامین کنندگان، و مکان یابی موجودی ها وابسته به ساختار محصول نهایی هستند.
 • یکپارچه سازی تصمیمات معماری محصول با تصمیمات تولید و زنجیره تامین، در اولین مراحل تولید محصول مهم است.

 

زنجیره تامین

 • Dahmus et al. (2001): با استراتژی ماژول سازی، فولکس واگن توانست ۱.۷$ bilion از هزینه ها ذخیره کند. استفاده از ماژول سازی برای ساده سازی فرایند و بهبود کارایی عملیاتی زنجیره.
 • Fixson & Park (2008): به بررسی اثر افزایش یکپارچگی معماری محصول روی ساختار زنجیره پرداختند.
 • Pero et al. (2010): بررسی رابطه بین متغیرهای زنجیره با متغیرهای طراحی محصول
 • Graves & Willems (2000): معرفی پیکربندی زنجیره به وسیله ترکیب تصمیمات مکان یابی موجودی با تصمیمات انتخاب تامین کننده، ارائه یک مدل بهینه سازی یک هدفی برای پیکربندی زنجیره تامین
 • فرایندی سه مرحله ای است:
 • مرحله اول: انتخاب معماری محصول
 • مرحله دوم: ارزیابی تامین کنندگان بالقوه
 • مرحله سوم: پیکربندی بهینه برای زنجیره تامین

تفاوت روش ارائه شده با کارهای قبلی:

ادغام تصمیمات طراحی زنجیره با تصمیمات معماری محصول و فراهم آوری قالبی کمی برای بررسی تاثیرات این تصمیمات بر همچ

 • تهیه GBOM )Generic Bill Of Materials) برای بدست آوردن روابط ماژول ها
 • ایجاد زنجیره تامین

دانلود فایل اصلی

لینک پاور پوینت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *