زنجیره تامین
تطبیق معماری محصول با طراحی زنجیره تامین
مرداد ۷, ۱۳۹۶
داستان کوتاه سطح پایه (۱)
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶

“استرس” یک واقعیت انکارناپذیر در زندگی کنونی است و گریز  از آن امکان پذیر نیست. ضرورتی ندارد که استرس به تمامی از زندگی حذف شود. بدون استرس، زندگی چنان

ساکن و راکد خواهد شد که جز  به تنبلی و کودنی ذهنی نمی انجامد اما از سوی دیگر، افز ایش استرس نیز  نظام و سیستم تعادل بدن را به هم می ریزد و کارایی مطلوب را

دچار اختلال می سازد از این رو «مدیریت استرس» تنها راه مقابله با استرس است که اکنون به شدت مورد توجه صاحبن ظران بوده و کنفرانس ها و سمینارهای متعدد را در

جهان به خود اختصاص  داده است.

حجم عظیمی از مقالات در حوزه مدیریت در این ارتباط به رشته تحریر درآمده است. استرس می تواند بازتاب روانی و جسمی داشته باشد. از جمله جنبه های روانی می توان

بی میلی به معاشرت، کم اشتهایی، بی میلی به زندگی و ارتباط، افسردگی و از جمله عوامل جسمی به میگرن، فشار خون بالا، بیماری های قلبی و عروقی، بی خوابی، کمردرد مز

من و زخم معده اشاره کرد.

استرس شغلی

استرس شغلی چیست

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس زا و آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند.

به بیان دیگر استرس ناشی از شغل، استرسی است که فرد معینی بر سر شغل معینی دستخوش آن می شد. در این تعریف چند نکته نهفته است: شخص شاغل تا چه اندازه از

تجربه برخوردار است (کار آزموده است یا تازه کار) میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط موجود چقدر است، و چه نوع شخصیتی از خود در محیط کار نشانمی دهد.

استرس شغلی چنین است: کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای است که خواستهای محیط کار (و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن) بیش از آن است

که فرد بتواند از عهده آنها بر آید. این تعریف به بافت روابط فرد با محیط نظر دارد . و این امکان را فراهم میکند تا بتوانیم سهم هر یک از ویژگیهای فردی شاغل ، شرایط کار و

تأثیر متقابل آنها را در پدید آمدن استرس شغلی بررسی کنیم.

نشانه های استرس شغلی چیست؟

استرس شغلی

 

” بیر  ” و ” نیومن” د سه دسته از نشانه هایی را که در شرایط استرس شغلی بروز می کنند نام برده اند: نشانه های روانی ، نشانه های جسمانی و نشانه های رفتاری

نشانه های روانی:

آن دسته از مشکلهای عاطفی و شناختی هستند که براثر ناراحتی های ناشی از استرس شغلی بروز می کنند.

نارضایتی از شغل یکی از رایجترین پیامدهای استرس شغلی است. شخصتی کته از شغل خود ناراضی است یا بی میلی و با تأخیر به سرکار خود می آید و برای اینکه کارش را

به خوبی انجام دهد دلیل چندانی نمی بیند. دیگر نشانه های روانی عبارت اند از: افسردگی ، اضطراب ، ملالت ، احساس ناکامی ، انزوا و بیزاری

مقاله کامل

استرس شغلیiliyapazhoohesh.ir

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *